Behoefte aan concrete oplossingen
Ik begrijp het belang van uw verhaal wel maar ik had het allemaal wat concreter verwacht”. Dit was een niet onverwachte reactie van iemand tijdens een lezing die ik gaf over studiemotivatie. Ik krijg dit geluid wel vaker te horen van studenten, begeleiders of andere belangstellenden. Het is de logische consequentie van mijn benadering van dergelijke onderwerpen. Mensen verwachten een verzameling praktische strategieën, technieken en algemene wijsheden maar deze blijken lang niet zo effectief als ze lijken. Ze bieden, zeker in eerste instantie, niet de oplossingen die men verlangt.

Continue reading →