My activities

My Products:

Up to now I’ve developed several products centered around the theme; Successful Learning. The focus is always on a few specific issues; what is successful learning? What expands and what limits it? And how do you coach it? I will describe the different products from small and limited to progressively larger and more detailed.

1.Lectures

I regularly give lectures at middle- and highschools to pupiles, teachers and parents. At colleges and universities my audience consists mostly of teachers, study advisors and counselors. I always focus on the question; “How do I help my child/pupil/student learn with more success?”. My view is that every individual is the director of their own learning process. All we can do is support the person in developing this directorship. I explain directorship in three models that combined, give insight as to how this directorship works as well as the factors that stimulate and hinder its expression. This ultimately results in concrete coaching strategies to help pupils and students.

A standard lecture lasts for about 90 minutes and can be given to an audience of any size.

2. Workshops

The workshop gaat dieper op de materie in en is voor professionele begeleiders en docenten. Hierin concretiseer ik persoonlijk regisseurschap tot de zeven competenties die de kern vormen van mijn begeleiding. In de workshop laat ik zien hoe ik deze competenties gebruik als analyse instrument voor het verkennen van het leergedrag van studenten. Deelnemers krijgen de gelegenheid om dezelfde analyse toe te passen op zelf ingebrachte casussen. Iets meer over de zeven competenties vindt u in mijn activiteiten bij hogeschool Windesheim.

Deze workshop duurt 3 tot 3,5uur en is voor maximaal 70 deelnemers.

3. 2 day course

In deze cursus ga ik nog een niveau verder. Succesvol leren wordt vertaalt naar de begeleidingspraktijk van de docent/begeleider waarbij het geheel wordt  aangevuld met specifieke gesprekstechnieken en adviesvaardigheden.

Deze cursus beslaat 2 werkdagen en is voor maximaal 15 deelnemers.

4. 3 day course

De driedaagse cursus is het meest uitgebreide aanbod dat ik tot nu toe heb. Het beslaat al het voorgaande waarbij de gesprekstechnieken nog verder worden uitgewerkt zodat adviezen en oplossingen een onderdeel vormen van het programma. Concrete begeleidingsinstrumenten uit mijn eigen praktijk komen aan bod.

Deze cursus beslaat 3 werkdagen en is voor maximaal 15 deelnemers.

5. Custom made

Het is uiteraard mogelijk om maatwerk te krijgen voor uw eigen onderwijsinstelling en/of docententeam.

 

Mijn Werkwijze:

Om een beter beeld te krijgen hoe ik werk verwijs ik naar een aantal van mijn essays op mijn Blog.

Aannemers en Architecten

Probleemgestuurd en Oplossingsgericht

Geregistreerd Partnerschap

Kruispunten

Bv ik en de Borg

Komt een man bij de priester

Kijken maar niet zien

Ben ik iets vergeten?