Een visie op leren en begeleiden

Het leerproces is in principe een heel concreet en overzichtelijk proces dat voor iedereen, in grote lijnen, op dezelfde manier verloopt. Het is een betekenisvol bouwproces en ik benader het ook als zodanig. Dit betekent dat ik het leerproces beschouw als een concreet proces waarbij individuele leerproblemen uiteindelijk te reduceren zijn tot problemen van iemands opvattingen, gevoelens en gedragingen over zichzelf, een project en een situatie. Zodra wij zien hoe onze gedachten, gevoelens en gedragingen ingrijpen op onze prestaties (of gebrek daaraan!) kunnen we gericht werken om ze aan te passen. Dat is in feite wat leren behelst!

Leren, een betekenisvol bouwproces

Leren is het ontwikkelen van de beoordelingsvermogen om een leven lang betekenisvol te blijven leren.

In de praktijk

Hier ziet u een paar opdrachten uit mijn praktijk

project-1

Het Rhedens Rozendaal

Lezing en workshop aan ouders, leerlingen en docenten over het leerproces en het belang van persoonlijk leiderschap.

Leren, een betekenisvol bouwproces leest als een ouderwets (in de goede zin van het woord) leerboek: heldere opbouw, duidelijke uitleg van de begrippen en een steeds zinvolle en inspirerende koppeling met de (onderwijs)praktijk. Je moet er tijd en rust voor nemen (een goede besteding van mijn kerstvakantie), maar dan heb je ook wat.

Frederike Bunjes - LosHbo