Over André Baars

Onderwijspsycholoog

Ik ben afgestudeerd in de onderwijspsychologie. Sinds 1997 werk ik als praktiserend onderwijspsycholoog aan de Radboud Universiteit te Nijmegen (RU). Ik begeleid studenten in hun studievoortgang, adviseer studieadviseurs en docenten over studentenbegeleiding en ondersteun opleidingen in het ontwikkelen van begeleidingssystemen voor hun studenten. Naast mijn werkzaamheden aan de RU geef ik lezingen, workshops en cursussen aan ouders, docenten en anders professionals in het middelbaar en hoger onderwijs. Ik ben tevens coördinator van de professionaliseringscursussen voor de Landelijke Vereniging van Studieadviseurs (LvSA).

Ik stel me voor...

Ik ben onderwijspsycholoog in hart en nieren. Het leerproces fascineert me en ik heb ervoor gekozen mijn carrière te wijden aan een onderwijssysteem dat leerlingen en studenten helpt om steeds meer de regisseur van hun leerproces te worden. Ik ben ervan overtuigd dat dit vermogen hen het beste in staat zal stellen om de uitdagingen van de 21ste eeuw aan te gaan.

Andre Baars

Onderwijspsycholoog

“Ik heb, door mijn gesprekken met meneer Baars, instrumenten in handen gekregen om met meer vertrouwen en minder stress mijn tentamens aan te gaan.”

Anouk de Vries - Student, Radboud Universiteit

André Baars heeft voor leerling begeleiding bij ons echt het verschil gemaakt.

Hilde Kock - Docent Almende College