Mijn Producten:

Tot nu toe heb ik een aantal producten ontwikkeld rond het thema Succesvol leren. Telkens staat centraal wat succesvol leren is, wat het versterkt en belemmert en hoe je het kunt begeleiden. Ik zal deze producten opeenvolgend beschrijven waarbij de verbreding en verdieping per stap toeneemt.

1.De lezing 

Ik geef geregeld lezingen op middelbare scholen voor eindexamenklassen, ouders en docenten. Op hogescholen en universiteiten geef ik ze o.a. voor studieadviseurs, docenten, SLBers (zie mijn klanten).  Ik richt me altijd op de vraag; “Hoe help ik mijn kind/leerling/student om succesvol te leren?”. Mijn uitgangspunt is dat elk individu de regisseur is van zijn eigen leerproces en het enige dat wij kunnen doen is helpen dit regisseurschap te ontwikkelen. Ik zet deze rol uiteen in drie modellen die samen inzicht geven in hoe regisseurschap werkt en welke factoren de expressie ervan belemmert dan wel stimuleert. Dit leidt uiteindelijk tot een aantal concrete begeleidingsadviezen om de leerling/student te helpen.

De lezing duurt ongeveer 90 minuten en is voor een onbeperkt aantal deelnemers.

2. De workshop

De workshop gaat dieper op de materie in en is voor professionele begeleiders en docenten. Hierin concretiseer ik persoonlijk regisseurschap tot de zeven competenties die de kern vormen van mijn begeleiding. In de workshop laat ik zien hoe ik deze competenties gebruik als analyse instrument voor het verkennen van het leergedrag van studenten. Deelnemers krijgen de gelegenheid om dezelfde analyse toe te passen op zelf ingebrachte casussen. Iets meer over de zeven competenties vindt u in mijn activiteiten voor hogeschool Windesheim.

Deze workshop duurt 3 tot 3,5uur en is voor maximaal 60 deelnemers.

3. De 2 daagse cursus

In deze cursus ga ik nog een niveau verder. Succesvol leren wordt vertaalt naar de feitelijke begeleidingspraktijk van de docent/begeleider waarbij het geheel wordt  aangevuld met specifieke gesprekstechnieken en adviesvaardigheden.

Deze cursus beslaat 2 werkdagen en is voor maximaal 15 deelnemers.

4. De 3 daagse cursus

De driedaagse cursus is het meest uitgebreide aanbod dat ik tot nu toe heb. Het beslaat al het voorgaande waarbij de gesprekstechnieken nog verder worden uitgewerkt zodat adviezen en oplossingen een onderdeel vormen van het programma. Concrete begeleidingsinstrumenten uit mijn eigen praktijk komen aan bod.

Deze cursus beslaat 3 werkdagen en is voor maximaal 15 deelnemers.

5. Maatwerk

Het is uiteraard mogelijk om maatwerk te krijgen voor uw eigen onderwijsinstelling en/of docententeam.

 

Mijn Werkwijze:

Om een beter beeld te krijgen hoe ik werk verwijs ik naar een aantal van mijn essays op mijn Blog.

Aannemers en Architecten

Probleemgestuurd en Oplossingsgericht

Geregistreerd Partnerschap

Kruispunten

Bv ik en de Borg

Komt een man bij de priester

Kijken maar niet zien

Ben ik iets vergeten?