Blog

Een pleidooi voor Twijfel en Verwarring

Behoefte aan duidelijkheid
Studenten willen duidelijkheid. Dat is natuurlijk terecht. Alle studenten hebben informatie nodig om te kunnen presteren. Waar en wanneer vinden de contacturen en toetsen plaats en welke opdrachten moeten voordien ingeleverd worden? Wat zijn de leerdoelen van het vak, wat houden de opdrachten precies in en welke informatiebronnen moeten begrepen worden?

Continue reading →

Wat is begrijpen?

Een merkwaardig verschijnsel
Mijn vraag komt voort uit een verschijnsel dat ik regelmatig meemaak. Een student zegt een standpunt, advies of strategie te begrijpen om er vervolgens niet naar te kunnen handelen. “Ik snap hoe ik moet plannen alleen lukt het me telkens niet de planning uit te voeren.” of “Ik begrijp de methoden van strategisch lezen maar het lukt me niet om zinnen over te slaan.” of “Ik begrijp dat het stom is om te denken dat ik zeker een onvoldoende ga halen maar ik kan er niets aan doen.”

Continue reading →

Niets is praktischer dan een goede theorie

Behoefte aan concrete oplossingen
Ik begrijp het belang van uw verhaal wel maar ik had het allemaal wat concreter verwacht”. Dit was een niet onverwachte reactie van iemand tijdens een lezing die ik gaf over studiemotivatie. Ik krijg dit geluid wel vaker te horen van studenten, begeleiders of andere belangstellenden. Het is de logische consequentie van mijn benadering van dergelijke onderwerpen. Mensen verwachten een verzameling praktische strategieën, technieken en algemene wijsheden maar deze blijken lang niet zo effectief als ze lijken. Ze bieden, zeker in eerste instantie, niet de oplossingen die men verlangt.

Continue reading →

Mens en machine

Een toekomst vol cybernetische wezens

Op 4 januari was Ray Kurzweil te gast bij Raoul Heertje in “Wintergasten”. Kurzweil staat bekend als futuroloog en werd door Heertje uitgebreid bevraagd over zijn visie op de toekomst. Hij stelt dat wij ons in rap tempo zullen ontwikkelen tot cybernetische wezens, deels mens en deels computer. Hij voorspelt een symbiose tussen mens en machine die veel verder gaat dan de huidige relatie tussen sommige mensen en hun pacemaker of computergestuurde kunstarm. Onze hersenen zullen rechtstreeks toegang hebben tot het internet. We zullen het beeldscherm “zien” in ons hoofd en kunnen besturen met onze gedachten.

Continue reading →

Braintraining

Een “hot” onderwerp
Ik heb onlangs deelgenomen aan een workshop Brain Training. Het onderwerp is “hot” en wordt op talloze manieren aan de man gebracht. De centrale boodschap is telkens: door onze toenemende inzichten in de hersenen is het mogelijk mensen te trainen om hun hersenen beter te gebruiken. Vanuit dit idee zijn er allerlei spelletjes op de markt gebracht om je hersenen te trainen.

Continue reading →